top of page

Privacy verklaring

 

Nieuw Pantarei Collectief vzw:

 

Hanteert als uitgangspunt dat met de door haar leden, medewerkers, publiek en sympathisanten verstrekte persoonlijke gegevens en foto’s uiterst zorgvuldig en discreet dient te worden omgesprongen. Wij gebruiken deze gegevens derhalve ook uitsluitend voor de promotie van onze eigen activiteiten en/of producties, alsmede om gemaakte reservaties voor voorstellingen zo snel en efficiënt mogelijk te laten verlopen. Mochten wij persoonlijke gegevens voor andere doeleinden wensen te gebruiken, dan zijn wij verplicht hiervoor voorafgaand om uw toestemming te vragen.

 

Gegevens zoals hierboven beschreven worden bijgehouden door het bestuur van Nieuw Pantarei Collectief vzw. Ze worden voor onbepaalde tijd bewaard.

 

Indien u niet wil dat wij uw gegevens verwerken met het oog op direct marketing, volstaat het ons dat mee te delen op (nieuwpantareicollectief@gmail.com). Via dat adres kan u ook altijd vragen welke gegevens wij over u verwerken en ze verbeteren of laten wissen, of ze vragen over te dragen.

 

Ingeval u via een eventuele hyperlink van onze website op een andere website terecht komt, kan Nieuw Pantarei Collectief vzw niet verantwoordelijk gehouden worden voor de inhoud en veiligheid van die site. Nieuw Pantarei Collectief vzw heeft de mogelijkheid dit privacy statement aan te passen dan wel te wijzigen indien dat gewenst is. Bij een bezoek aan onze website wordt U dan ook verzocht dit privacy statement regelmatig te checken.

bottom of page